Artikkelit

Syysväsymystä silmissä?

Tietokoneen ääressä ja silmät tuntuvat väsyneiltä, kutittaa ja kirvelee…kuulostaako tutulle? Silmäsi voivat olla herkät erilaiselle valonsäteilylle. Valon kirkkaus korostuu esimerkiksi televisiossa, tietokoneen näytöllä tai LED-valoissa, koska ne antavat runsaasti lyhytaaltoista sinistä valoa. Ihmiset ovat yksilöitä tämänkin asian suhteen, toiset sietävät säteilyä paremmin kuin toiset. Aiemmin tähän on suhtauduttu hiukan välinpitämättömästi, nykyään tietämyksen karttuessa vähitellen asiallisemmin.

Päätteen ääressä

Aika kuluu nykyään usein tietokoneen ääressä sekä töissä että vapaa-ajalla. Silmät tuntuvat väsyneiltä ja kuivilta. Varsinkin tietokoneella paljon työskentelevien avuksi on kehitetty linssejä, jotka suodattavat sinistä säteilyä. Tällaiset linssit helpottavat silmien rasittumista. Linssit auttavat myös televisiota katsellessa.

Tien päällä

Ampujat käyttävät usein keltaisia linssejä, jotka parantavat kontrastia – maalitaulun valkoisen ja mustan värin rajakohta näkyy selkeämmin ja ampuja saa tähdättyä tarkemmin. Vastaavaa linssiä voidaan käyttää näköä terävöittämään myös esimerkiksi autolla ajettaessa.

Ratin takana herkille silmille apua löytyy myös kromaattisista eli tummuvista linsseistä. Aiemmin linssien tummeneminen edellytti UV-säteilyä. Tämän vuoksi esimerkiksi autossa linssit eivät tummuneet kunnolla koska UV-säteet imeytyivät auton laseihin. Nyt markkinoille on tullut tummeneva linssi, joka tummenee myös auton sisällä. Linssistä ei tule kuitenkaan yhtä tummaa kuin ulkona.

Tervetuloa meille, kerromme mielellämme lisää!

Terveisin Linssi-Kössi

 

Kyrönmaan Näkö

Asematie 5

66440 TERVAJOKI

puh: 478 5440

Avoinna:

ma-pe 9 – 17

lauantaisin sopimuksen mukaan

Aurinkolasilinssit

Aurinkolasilinssejä valmistetaan kahdella eri tavalla, joko prässäämällä tai hiomalla. Prässäämällä valmistetuissa linsseissä pinnat eivät ole aina symmetrisiä vaan pinnat ikäänkuin ”valuvat”. Tämä ns. valuminen aiheuttaa linssiin vääristymiä ja saa aikaan esimerkiksi vaikutelman, että linssissä olisi voimakkuus. Tämä on tavallista etenkin lasilinsseissä, jos ”muotista” irroittaminen suoritetaan liian korkeassa lämpötilassa. Hiotuissa linsseissä pintojen valumista ei esiinny.

Aurinkolasimallistoista löytyy kaikenlaisia tyylejä. Jos linssit ovat todella kaarevat tai aurinkolasit ovat malliltaan pään muotoa mukaillen kaarevat, tulisi linsseissä olla myös prismaattinen korjaus nenän suuntaan ~ 2-3/10 prismadiopterista, jolla korjataan yhdensuuntaissiirtymiä jne. Halvemmissa aurinkolaseissa tätä korjausta tehdään harvemmin. Mikäli prismaattista korjausta ei ole tehty, tuntuu kuin linssit vetäisivät ulospäin eikä katsominen linssien läpi tunnu miellyttävälle ja silmät väsyvät.

Viimein aletaan tunnustamaan se tosiseikka, että UV-säteily ei mene linssin läpi. Eli linssi, joka läpäisee UV-säteilyn, on monin verroin vaikeampi valmistaa kuin sellainen mikä ei läpäise sitä. Vihdoin on nostettu puheenaiheeksi myös ongelmia tuottavista säteilyistä (esimerkiksi röntgensäteily).

Aurinkoista kesää ja muistathan suojata silmäsi!

Linssi-Kössi

 

Kyrönmaan Näkö Oy
Asematie 5
66440 Tervajoki
puh 06 4785 440

AVOINNA
ma-pe 9-17
kesälauantait suljettu

Silmät eri paria?

Silmät eri paria?
Vahvuuksien suuri eroavaisuus silmälaseissa ja niiden korjaaminen

Silmät voivat olla niin sanotusti eri paria, eli toisessa on huomattavasti huonompi näkökyky kuin toisessa. Tämä korjataan luonnollisesti eri vahvuisilla linsseillä. Eri vahvuutta olevat linssit saavat aikaan kuitenkin toisistaan poikkeavat kuvakoot. Tätä kompensoidaan jättämällä vahvempi linssi hieman heikommaksi todellisesta arvostaan ja yritetään näin saada kuvien koko lähemmäksi toisiaan ja sulautumaan helpommin yhdeksi kuvaksi.

Lisäksi vahvemmassa linssissä tarkan näkemisen alue on kapeampi kuin heikommassa linssissä. Kun linssien takapinnan kaarevuus on sama, on tarkannäkemisen alue linsseissä yhtä suuri. Eroavaisuudet vahvuuksissa pyritään siis korjaamaan linssien etupinnan kaarevuutta muuttamalla.

Yksiteholinssit
Yksiteholinsseissä on melko helppoa vaihtaa linssin etupinnan peruskaarevuutta (BC), jolloin takapintojen kaarevuudet saadaan keskenään paremmin yhteensopivaksi.

Kaksiteholinssit
Kaksiteholinsseissä on nähtävissä erillinen lukualue linssin alaosassa. Linssissä on siis alue sekä kauaksi että lähelle katsomista varten. Samanvahvuisissa kaksiteholinsseissä kaukokeskiö täytyy olla yhtä kaukana lukuosan geometrisestä keskiöstä tai lukuosan rajasta, jotta kaukonäössä ei synny prismaattista vaikutusta huolimatta linssin eri osien vahvuuserosta. Prismaattinen vaikutus tarkoittaa esimerkiksi kuvan näkymistä kahtena.

Lukuosaan vaikuttaa kauko-osan vahvuus. Osien lähikeskiöt ovat eri korkeudella (tosin prismaattinen arvo on kuitenkin sama) ja tämä aiheuttaa monille sopeutumisvaikeuksia. Lasilinsseissä tämä korjattiin aiemmin ns. slapp off -hionnalla, mutta muovilinsseissä se on vaikeampi korjata eikä sillä ole niin suurta kaupallista arvoa, joten se on jäänyt pois käytöstä.

Moniteholinssit
Moniteholinssejä koskee sama ongelma kuin kaksiteholinssejäkin. Valitettavasti moniteholinsseissä ongelmat ovat vieläkin suuremmat lukuosan kapeuden johdosta.

Lisäinfoa Linssi-Kössiltä!

Tervetuloa käymään!

Kyrönmaan Näkö Oy
Asematie 5
66440 Tervajoki
puh. 4785 440

Avoinna
Ma – Pe 9 – 17
La 10 – 12

Heijastamattomat linssit (heijastusta vähentävät linssipinnoitteet)

1960-luvun loppupuolella aloitti liechtensteinilainen firma Balzers kehittämään heijastusta vähentäviä pinnoitteita, joita käytettiin aiemmin lähinnä optisissa laitteissa. Heijastusta vähentävä kalvo läpäisee valoa enemmän (3 – 4%) kuin pinnoittamaton linssi. Tämä etu tulee esiin esimerkiksi tietokoneella työskenneltäessä, jolloin ruutu on kirkkaampi tai ajettaessa autolla hämärässä.

Lasilinssit

Lasilla on kaksi ns. kiderakennelmien järjestäytymisvyöhykettä, ylempi ja alempi. Optisissa laseissa alempi vyöhyke on välillä 250 – 300ºC. Kun lasin pinta höyrystetään tyhjiössä korkeassa lämpötilassa materiaalilla, jolla on pienempi taitekerroin, saavutetaan pienempi heijastuma. Optimaalinen heijastuksen pienentyminen halutulle valoaallonpituudelle edellyttää kalvon paksuudeksi neljäsosaa aallonpituudesta. Koska lasin pintaan ”poltetaan” heijastusta vähentävä kalvo, on sen pysyvyys varsin hyvä.

Muovilinssit

Materiaalina muovin ongelma on sen muotoutuminen korkeammissa lämpötiloissa. Tämän vuoksi valmistuksessa joudutaan tekemään kompromissi eikä lämpötilaa voida nostaa kovin korkealle. Valmistuksen aikana linssit puhdistetaan ennen niiden pinnoittamista heijastusta vähentävällä kalvolla. Puhdistamisessa käytetyt nesteet imeytyvät linssin sisään ja pyrkivät myöhemmin poistumaan linssistä irroittaen samalla pinnoitekalvot. Erityisesti tämä ongelma tulee esille ns. ohennetuissa eli korkeataitteisissa muovilinsseissä, koska niissä lämpölaajeneminen on erilaista kuin käytetyissä pinnoitteissa.

Muovilinssejä käytettäessä täytyy varoa suuria lämpötilan vaihteluita tai linssejä joutuu vaihtamaan useammin pinnoitteiden irtoamisen vuoksi. Materiaaleja verrattaessa muovilinssien hankauskestävyys on heikompi kuin lasilinssien, mutta muovilinssit ovat kevyempiä ja niiden iskunkestävyys on parempi kuin lasilinssien.

Kauko- tai lukulasipaketti
Kehys ja heijastamattomat linssit
alk. 160 €
varastovahvuudet

Kyrönmaan Näkö Oy
Asematie 5
66440 Tervajoki

puh. 06 4785 440

Palvelemme:
Ma – Pe 9 – 17
Kesälauantait suljettu

Progressiiviset linssit

Progressiiviset eli moniteholinssit ovat tarpeen silloin, kun tarvitaan korjausta sekä kauko- että lähinäköön. Linssin yläosassa on kaukovoimakkus, joka muuttuu portaattomasti lukuvoimakkuudeksi linssin alareunaan. Lukuosa on moniteholinsseissä noin kaksi sanomalehtipalstaa leveä.

Moniteholinssejä on markkinoilla kaksi erilaista perustyyppiä. Vanhempi versio ovat linssit, joissa progressiivinen osa on linssin etupinnassa. Idea kehitetty jo 50-luvun lopulla ja siihen on tehty ajan kuluessa monia parannuksia.

Uudemmissa moniteholinsseissä progressiivinen osa on linssin takapinnassa ja näin ollen lähempänä silmää. Tämä vaikuttaa lukuosan leveyttä kasvattavasti etenkin vahvemmissa plus-linsseissä (n. 20-25% leveämpi lukuosa). Miinuslinsseissä merkitys on vähäisempi.

Toinen parannus verrattuna vanhempaan moniteholinssiin, on pehmeämpi raja lukuosan ja reuna-alueen välillä. Vanhemmissa progressiivisissa linsseissä henkilöä ohjataan selkeämmin käyttämään tarkannäkemisen aluetta tekemällä linssin kauko-osan reuna-alueelle ohjaavia linssivirheitä (vinon sädekimpun astigmatismi). Tämän vuoksi linssin reuna-alueen läpi katsottaessa suora pinta näyttää taipuneelta.

Olipa moniteholinssit sitten kumpaa perustyyppiä tahansa, linssien asennus tulee huomioida huolellisesti, mikä on yksilöllistä muutosalueen korkeuden suhteen.

Periaatteet progressiivissa linsseissä ovat hyvin pitkälle samoja. Jokaisella valmistajalla on kuitenkin oma näkemyksensä ”vinon sädekimpun astigmatismista”, minkä seurauksena markkinoilla on melkoinen joukko erilaisia linssin pintakaarevuusyhdistelmiä. Ratkaisevin merkitys asiakkaalle on, että uusissa linsseissä olisi samat ominaisuudet kuin edellisissä, jolloin uusiin linsseihin tottuminen olisi helpompaa. Moniteholinssit ovat ehdottomasti paras ratkaisu yleislaseiksi, niihin tottuminen vaatii kuitenkin aikaa.

Kyrönmaan Näkö Oy
Asematie 5
66440 Tervajoki
puh. 06 4785 440

Ma-Pe 9 – 17
Kesälauantait suljettu

Linsseissä on eroja

Yksiteholinssejä (luku- tai kaukolasit) valmistetaan sekä kuperilla että loivilla pintakaarevuuksilla. Linssien tulokulma on siis normaaliin nähden erilainen, jolloin myös kulmasuurennos muuttuu. Jos linssien pintakaarevuutta muutetaan linssien vaihdon yhteydessä, henkilö kokee näkevänsä suorat pinnat kuperina. Näkömukavuuden takaamiseksi olisi varminta linssien vaihdon yhteydessä toteuttaa entiset linssiominaisuudet uusissa linsseissä, jolloin vältyttäisiin tottumisvaikeuksilta.

Kysyttävää? Kerromme mielellämme lisää!